White Garden, 72 TAKE URBAN SEOUL, South Korea

White Garden, 72 TAKE URBAN SEOUL, Installation, Seoul, Corée du sud